Stručni skupovi / 20. kolovoza 2015.

Kurikularni pristup radu s učenicima prvih razreda

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen učiteljima prvih razreda iz Primorsko-goranske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Nikola Tesla“, Rijeka, Trg Ivana Kobučarića 1, Rijeka

Broj polaznika: 75

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi  www.ettaedu.eu od 10. lipnja do 2. rujna 2015.

Predavači: dr. sc. Karol Visinko, Valentina Borščak, mag. prim. educ.,  Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ.,dr.sc. Vesna Budinski, mr.art. Tamara Jurkić Sviben i Biljana Petljak-Zekić, mag. prim. educ.

Ciljevi:

Učitelji će:

  • biti upoznati sa strukturom Kurikuluma (konceptualna programska promjena svih nastavnih predmeta u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju) kako bi se osigurala relevantnost sadržaja i metoda učenja i poučavanja za sadašnji i budući život učenika te primjerenost njihovoj razvojnoj dobi.
  • biti upoznati s planiranjem nastavnih ciljeva pomoću očekivanih ishoda
  • biti upoznati s načinima praćenja postignuća učenika u razvoju svekolikih jezičnih kompetencija u razrednoj nastavi
  • biti upoznati s najčešćim teškoćama u početnom čitanju i pisanju kao i mogućim strategijama za pomoć učenicima u prevladavanju istih
  • vidjeti primjere dobre prakse
  • osvijestiti važnost igre u prvom razredu (temelj razvoja djece u ranom odgoju i obrazovanju)
  • biti upoznati s metodama učenja i poučavanja za sadašnji i budući život učenika te primjerenost njihovoj razvojnoj dobi u nastavi Hrvatskoga jezika

Oblici rada: interaktivna predavanja, prikazi iz prakse

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Napomena

Voditelj:

Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ., viša savjetnica,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Trpimirova 6, Rijeka,
telefon: 051/320 388051/320 388 ,