Stručni skupovi / 20. kolovoza 2015.

Kurikularni pristup planiranju i programiranju na početku nastavne godine

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen voditeljima školskih aktiva učitelja razredne nastave iz Primorsko-goranske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Nikola Tesla“, Rijeka, Trg Ivana Kobučarića 1, Rijeka

Broj polaznika: 75

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi  www.ettaedu.eu od 10. lipnja do 28. kolovoza 2015.

Predavači: Elvira Nimac, prof. psiholog., Matilda Bulić, prof., Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ. i Biljana Petljak-Zekić, mag. prim. educ.

Ciljevi:

Učitelji će:

  • biti upoznati sa strukturom Kurikuluma
  • biti upoznati s planiranjem nastavnih ciljeva pomoću očekivanih ishoda
  • biti upoznati s načinima praćenja postignuća učenika u razvoju svekolikih kompetencija u razrednoj nastavi
  • vidjeti primjere dobre prakse
  • razvijati osobne građanske kompetencije – komunikacijske vještine

Oblici rada: interaktivna predavanja, prikazi iz prakse

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Napomena:

Voditelj:

Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ., viša savjetnica,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Trpimirova 6, Rijeka,
telefon: 051/320 388051/320 388 ,