Stručni skupovi / 22. travnja 2015.

Kurikularna reforma, praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika – pripremanje i izvedba nastave

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima i nastavnicima Informatike i Računalstva osnovnih i srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije

Mjesto održavanja: OŠ Ivan Lacković Croata, Dravska 6, 48361, Kalinovac

Broj polaznika: 110

Rok prijave: obvezna prijava do 23. kolovoza 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: Viktorija Hržica, prof.,  mr. sc. Slavko Petrinšak,  Emina Grmić, prof., Nikola Mihočka, dipl. uč., Miodrag Maksimović, dipl. ing, učitelji mentori/savjetnici

Ciljevi: sudionici će upoznati novosti Cjelovite kurikularne reforme, usuglasiti kriterije praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja učenika s naglaskom na afektivnu domenu te biti upoznati s uočenim propustima prilikom izrade operativnih programa i načina praćenja i vrednovanja učenika u nastavi Informatike/Računalstva

Metode i oblici rada: predavanja, radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za informatiku, računalstvo i tehničku kulturu
Viktorija Hržica, prof.
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon:  031 284 905