Stručni skupovi / 22. travnja 2015.

Kurikularna reforma, praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika – pripremanje i izvedba nastave

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen nastavnicima Informatike i Računalstva srednjih škola Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

Mjesto održavanja: Strukovna škola Vinkovci, Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 1. srpnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: Viktorija Hržica, prof.,  mr. sc. Slavko Petrinšak,  Natalija Stjepanek, prof., Vesna Tomić, prof., Daniel Rakijašić, dipl. inf., učitelji u zvanju mentora ili savjetnika

Ciljevi: sudionici će upoznati novosti Cjelovite kurikularne reforme, usuglasiti kriterija praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja učenika s naglaskom na afektivnu domenu te biti upoznati s uočenim propustima prilikom izrade operativnih programa i načina praćenja i vrednovanja učenika u nastavi Informatike/Računalstva

Metode i oblici rada: predavanja, radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za informatiku, računalstvo i tehničku kulturu
Viktorija Hržica, prof.
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon:  031 284 905