Stručni skupovi / 24. travnja 2015.

Kurikularna reforma i školske knjižnice

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima školskim knjižničarima u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima Zagrebačke županije, Karlovačke županije, Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije

Mjesto održavanja: Srednja škola Krapina, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 6, Krapina

Broj polaznika: 150 polaznika

Rok prijave: obvezna prijava do 24. lipnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Boris Jokić; Biserka Šušnjić, prof.; Denis Vincek, dipl. novinar i dipl. knjiž.; Gordana Šutej, prof. i dipl. knjiž.; Đurđa Ivković-Macut, dipl. politologinja i dipl. knjiž. i Maša Mikšić, prof. i dipl. ing.; dr. sc. Jasna Milički; Vesna Šredl, knjižničarka; Snježana Kovačević, prof. i dipl. knjiž.; Ines Krušelj-Vidas, prof. i dipl. knjiž.; dr. sc. Ana Crkvenčić i Rajka Gjurković-Govorčin, prof. i dipl. knjiž.

Ciljevi: sudionici će biti upoznati sa smjernicama nove kurikularne reforme i raspravit će položaj i ulogu školske knjižnice i knjižničara u kurikulumu

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, terenski rad, rasprava, primjer prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Međužupanijski skup organizira voditeljica ŽSV-a Krapinsko-zagorske županije Danica Pelko, stručna suradnica savjetnica

Voditelj:

Viša savjetnica za stručne suradnike knjižničare
Biserka Šušnjić, prof. i dipl. knjižničarka
telefon: 01/2785 089