Stručni skupovi / 24. travnja 2015.

Kurikularna reforma i školske knjižnice

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima školskim knjižničarima u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije

Mjesto održavanja: Graditeljsko – geodetska škola Osijek, Drinska 16a, 31 000 Osijek

Broj polaznika: 120 polaznika

Rok prijave: obvezna prijava do 20. kolovoza 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: voditelji ŽSV-a, mentori i savjetnici stručni suradnici knjižničari

Ciljevi: sudionici će biti upoznati sa smjernicama nove kurikularne reforme i raspravit će položaj i ulogu školske knjižnice i knjižničara u kurikulumu

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: /

Voditelj:

Viša savjetnica za stručne suradnike knjižničare
Biserka Šušnjić, prof. i dipl. knjižničarka
telefon: 01/2785 089