Stručni skupovi / 9. lipnja 2015.

Kurikularna reforma i izborna nastava tehničke kulture – pripremanje i izvedba nastave

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima tehničke kulture osnovnih škola Vukovarsko-srijemske županije

Mjesto održavanja: OŠ A. G: Matoš, Vinkovci, Ohridska 21

Broj polaznika: 65

Rok prijave: obvezna prijava od  1. do 28. lipnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: Viktorija Hržica, prof.,  mr. sc. Slavko Petrinšak,  Sanja Vidović, dipl. ing., Leon Zakanji, prof., učitelji u zvanju mentora ili savjetnika, voditelji ŽSV-a

Ciljevi: sudionici će upoznati novosti Cjelovite kurikularne reforme, program izborne nastave tehničke kulture te biti upoznati s uočenim propustima prilikom izrade operativnih programa i načina praćenja i vrednovanja učenika u nastavi tehničke kulture

Metode i oblici rada: predavanja, radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: /

Voditelj:

Viša savjetnica za informatiku, računalstvo i tehničku kulturu
Viktorija Hržica, prof.
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon:  031 284 905031 284 905