Stručni skupovi / 23. travnja 2015.

Kurikularna reforma i izborna nastava tehničke kulture – pripremanje i izvedba nastave

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima tehničke kulture osnovnih škola Osječko-baranjske županije

Mjesto održavanja: OŠ „Antun Gustav Matoš“, Ohridska 21, 32100, Vinkovci

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava od  1. do 28. lipnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: Viktorija Hržica, prof.,  mr. sc. Slavko Petrinšak, Branko Mrkonjić, učitelji mentori/savjetnici

Ciljevi: sudionici će upoznati novosti Cjelovite kurikularne reforme, program izborne nastave tehničke kulture te biti upoznati s uočenim propustima prilikom izrade operativnih programa i načina praćenja i vrednovanja učenika u nastavi tehničke kulture

Metode i oblici rada: predavanja, radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za informatiku, računalstvo i tehničku kulturu
Viktorija Hržica, prof.
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon:  031 284 905