Stručni skupovi / 23. svibnja 2014.

Kultura vrednovanja učeničkih postignuća u osnovnoj školi

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima matematike Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Gornja Vežica, Ul. Gornja Vežica 31, Rijeka

Broj polaznika: 120

Rok prijave: obvezna prijava do 6. srpnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Mirjana Kazija, prof., Robert Gortan, prof., Nevia Grbac, prof., Sanja Janeš, prof., Vesko Nikolaus, prof., Vesna Vujasin Ilić, prof., Sonja Eberling, prof.

Ciljevi: Učitelji će:

  • steći kompetencije sastavljanja i vrednovanja pisanih provjera znanja
  • biti osposobljeni na temelju vlastitih kompetencija sastaviti pisanu provjeru znanja
  • steći kulturu vrednovanja domaćih zadaća učenika
  • steći kulturu objektivnog vrednovanja usmenih provjera znanja učenika
  • razviti vlastite vještine komuniciranja s učenicima

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, tematske rasprave, frontalni, rad u grupama

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Vesko Nikolaus, prof., viši savjetnik za matematiku

Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka

telefon: 051/ 320 387

E-adresa: vesko.nikolaus@azoo.hr