Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Kultura ustanove i razvoj kurikuluma

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski

Namjena: stručni skup je namijenjen odgojiteljima i stručnim suradnicima pedagozima s

 područja Zagrebačke županije i Grada Zagreba – istočni dio

Mjesto održavanja: Zagreb, Dječji vrtić „Dječja igra“, Kuzminečka 16/18 (Vrbani III)

Broj polaznika: 50 sudionika

Rok prijave: obvezna prijava do  9. siječnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Anja Bucković Harapin, Sanja Kolarić Piplica, Ana Klara Komazlić, Željka Beneta, Emanuela Pažić, Lana Jugović, Valentina Križanac, Andrea Brkanac. Sanja Jelovčić

Ciljevi:

  • Osvještavanje važnosti primjerenog stila vođenja usmjerenog ka ostvarivanju zajedničkog cilja odgojno-obrazovne ustanove
  • Iskustvo promatranja rada kolega u jedinstvenim uvjetima odgojno-obrazovne ustanove
  • Utvrđivanje značaja refleksivne prakse i njezinog utjecaja na profesionalni razvoj odgojitelja
  • Isticanje značaja estetske dimenzije u oblikovanju konteksta svakodnevnog življenja djeteta u ustanovi
  • Promišljanje različitih dimenzija procesa dokumentiranja s naglaskom na podršku nastojanjima boljeg poznavanja i razumijevanja prirode djeteta i načina njegovog učenja
  • Osvještavanje značaja važnosti kvalitetnih odnosa u ustanovi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  • Promišljanje kvalitetnog načina podrške redovitom i funkcionalnom načinu stručnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja odgojno-obrazovnih radnika

Metode i oblici rada: promatranje rada, izlaganja, panel diskusija

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj 
Sanja Jelovčić, prof. 
Telefon: 01/2785 069 
E-adresa: sanja.jelovcic@azoo.hr