Stručni skupovi / 12. svibnja 2015.

Kultura govorenja i slušanja

Razina i vrsta stručnog skupa: državni

Namjena: učiteljima i nastavnicima Hrvatskoga jezika

Mjesto održavanja: Opatija, Grand hotel Adriatic

Broj polaznika: 500 

Rok prijave: obvezna prijava do 15. listopada  2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Boris Jokić, dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, dr. sc. Vlado Pandžić, dr. sc. Sanja Vulić, dr. sc. Zrinka Jelaska, dr. sc. Vesna Mildner, dr. sc. Elenmar Platikos Olof, dr. sc. Jelena Vlašić-Duić, dr. sc. Mihaela Matešić, dr. sc. Karolina Vrban Zrinski, dr. sc. Blaženka Martinović, Tomislav Baran, prof., Jasenka Pregrad, prof., dr.sc. Marija Hefer

Ciljevi:

  • razvijati govornu kulturu u skladu s ortoepskim, gramatičkim, leksičkim i stilskim normama – poticati kulturu govorenja i slušanja u funkcionalnoj svrsi korištenja riječi (u skladu s predmetom, svrhom i sudionikom komunikacije)
  • povećati komunikacijske sposobnosti i komunikacijske kompetencije na razini svih priopćajnih idioma materinskoga jezika uz nadogradnju teorijskih jezičnih osnova ili lingvističkih kompetencija
  • razlikovati uporabu izvanjezičnih i jezičnih elemenata u funkciji svrsihodnoga izraza izražavanja ili otklona od književnojezične norme
  • poticati i razvijati u okviru jezičnih kompetencija psihosocijalne sposobnosti – ponajprije komunikacijske, a potom i lingvističke
  • ukazati na izrazitu važnost receptivne sposobnosti slušanja i produktivne sposobnosti govorenja u nastavi hrvatskoga jezika i izražavanja
  • usmjeriti veću pozornost nastavi jezičnoga izražavanja zahvaljujući kojoj se međudjelovanjem jezičnih djelatnosti razvija funkcionalna primjena komunikacijskih i lingvističkih kompetencija
  • implementirati stečena znanja i vještine u izvedbu nastavnoga programa.

Metode i oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja, rasprava 

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa 

Napomena: od kolovoza 2015. na www.ettaedu.eu bit će objavljen link za prijava za smještaj u hotelu

Voditeljice:

viša savjetnica za hrvatski jezik
mr. sc. Jasna Pandžić
telefon: 023 254 192

 

viša savjetnica za hrvatski jezik
Anđa Suvala, prof.
telefon: 031 284 908