Stručni skupovi / 28. ožujka 2014.

Krizni menadžment i kurikulum vrtića

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni stručni skup

Namjena: skup je namijenjen ravnateljima predškolskih ustanova

Mjesto održavanja: Opatija, Hotel Adriatic

Broj polaznika: 280

Rok prijave: obvezna prijava do 25. ožujka 2013. na www.ettaedu.eu

Predavači: mr.sc. Inga Seme Stojnović, Tihana Radojčić, prof.,  prof. dr. sc. Slavica Bašić, prof. dr. sc. Dean Ajduković, Suzana Hitrec, prof., Martina Glasnović, mag. iur., Bojan Branisavljević, prof., Perić Tanja, prof., Renata Klepac, prof., Borka Rumiha, prof.

Ciljevi:

  • steći će nova saznanja vezana uz zadanu tematiku
  • povećat će stručnu kompetenciju i samopouzdanje u vlastiti poziv

Metode i oblici rada: frontalni rad, radionice, predavanje, okrugli stol, oluja ideja, sukonstrukcija znanja, supervizija

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Ravnatelji/ce se prijavljuju na državni stručni skup na ettaedu, a vezano za smještaj u hotelu sami snose troškove i mogu koristiti sljedeći link: http://www.dubrovniksun.hr/prijave/predskolske_ustanove/

Voditelj:

mr. sc. Inga Seme Stojnović
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 27 85 126