Stručni skupovi / 19. travnja 2018.

Kritičko mišljenje – kurikularni odgojno-obrazovni cilj poučavanja i učenja predmeta Hrvatski jezik

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika Varaždinske i Međimurske županije te nastavnicima hrvatskoga jezika Grada Zagreba

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb, Grada Vukovara 269b

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 26. kolovoza 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Željka Kamenov, Tomislav Reškovac, prof.

Ciljevi – sudionici će moći:

  • definirati kritičko mišljenje i razlikovati ga od drugih oblika mišljenja
  • odrediti ulogu kritičkoga mišljenja u čovjekovu razvoju i objasniti važnost poticanja kritičkoga mišljenja u nastavi
  • primijeniti nastavne metode i tehnike kojima se potiče i razvija kritičko mišljenje učenika
  • evaluirati prikladnost učiteljskih/nastavničkih postupaka i pristupa učenicima za poticanje njihova kritičkoga mišljenja
  • primijeniti odgovarajuće postupke za praćenje i vrednovanje kritičkoga mišljenja tijekom nastavnoga procesa

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, vođeni razgovor, rješavanje problemskih zadataka; individualno, u paru i skupini; frontalno.

Vrednovanje: obrazaca za vrednovanje voditelja programa

Voditelj:

Mirela Barbaroša-Šikić, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
telefon: 01/2785-018