Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Kritičko promišljanje vs. mišljenje (rješavanje problema)

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski jednodnevni

Namjena: stručni suradnici knjižničari osnovnih i srednjih škola učeničkih domova, nastavnici logike, filozofije i etike iz Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Zdravstvena škola (multimedijalna dvorana), Šoltanska ul. 15, 21000 Split

Broj polaznika: 300

Rok prijave: obvezna prijava do 25. studenoga 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Tajana Anzulović, stručna suradnica knjižničarka i nastavnica sociologije (Zadar), mr. sc. Perislava Bešić-Smlatić, profesor savjetnik, nastavnica filozofije i logike, vanjska suradnica za logiku, filozofiju i etiku (Trogir/Split – AZOO), dr. sc. Josip Ćirić, (Zadar), Nikica Simić, umirovljeni profesor savjetnik fizike (Zadar), Ibrahim Smlatić, stručni suradnik knjižničar (Trogir), Ana Saulačić, viša savjetnica (Split – AZOO)

Ciljevi:

  • razumjeti rješavanje problema kao jedan od ciljeva u području odgoja i obrazovanja,
  • razumjeti razvoj pravilnog zaključivanja, kao temelj kritičkog promišljanja nerazdvojiv od logike, tj. razumjeti što zapravo znači razmišljati,
  • analizirati stupanj primjene kritičkog mišljenja, kako u obrazovanju, tako i u realnom svijetu pojedinca,
  • procijeniti metode za razvoj kritičkog razmišljanja (npr. vođeno čitanje itd.),
  • analizirati istraživačko učenje u kontekstu 5E (uključiti, istražiti, objasniti, razraditi i vrednovati).

Metode i oblici rada: plenarno izlaganje (interaktivno), radionica (interaktivna) i rasprava/zaključci

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: /

Voditelji:

viša savjetnica za stručne suradnike – knjižničare Ana Saulačić, prof. i dipl. knjiž.

telefon: +385 (0)21 / 340 988

e-pošta: ana.saulacic@azoo.hr

vanjska suradnica za logiku, filozofiju i etiku, mr. sc. Perislava Bešić-Smlatić

e-pošta: perislava.besic-smlatic@azoo.hr