Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Kritičko mišljenje – uloga, važnost poticanja, praćenje i vrednovanje u nastavnome procesu

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika Varaždinske i Međimurske županije te nastavnicima hrvatskoga jezika Grada Zagreba

Mjesto održavanja: X. gimnazija „Ivan Supek“, Zagreb, Klaićeva 7

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 3. siječnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Željka Kamenov

Ciljevi – sudionici će moći:

  • definirati kritičko mišljenje i razlikovati ga od drugih oblika mišljenja
  • odrediti ulogu kritičkoga mišljenja u čovjekovu razvoju i objasniti važnost poticanja kritičkoga mišljenja u nastavi
  • primijeniti nastavne metode i tehnike kojima se potiče i razvija kritičko mišljenje učenika
  • evaluirati prikladnost učiteljskih/nastavničkih postupaka i pristupa učenicima za poticanje njihova kritičkoga mišljenja
  • primijeniti odgovarajuće postupke za praćenje i vrednovanje kritičkoga mišljenja tijekom nastavnoga procesa

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, vođeni razgovor, rješavanje problemskih zadataka; individualno, u paru i skupini; frontalno.

Vrednovanje: on-line obrazac voditelja programa

Voditeljica:

Mirela Barbaroša-Šikić, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik

Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb

telefon: 01/2785-018

e-adresa: mirela.barbarosa-sikic@azoo.hr