Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Kritičko mišljenje u nastavi književnosti

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika Varaždinske i Međimurske županije te nastavnicima hrvatskoga jezika Grada Zagreba

Mjesto održavanja: X. gimnazija „Ivan Supek“, Zagreb, Klaićeva 7

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 3. siječnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Tomislav Reškovac, prof.

Ciljevi – sudionici će moći:

  • prepoznati pretpostavke, prilike i izazove razvijanja kritičkog mišljenja učenika u nastavi književnosti
  • upotrijebiti Barrettovu taksonomiju čitalačkog razumijevanja pri koncipiranju i planiranju nastave književnosti
  • rekonstruirati argument u nekom tekstu, identificirati njegove elemente i razlikovati vrste argumenata
  • analizirati, vrednovati i oblikovati argument
  • potkrijepiti pojedina interpretacijska rješenja argumentima

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, vođeni razgovor, rješavanje problemskih zadataka; individualno, u paru i skupini; frontalno.

Vrednovanje: obrazaca za vrednovanje voditelja programa

Voditeljica:

Mirela Barbaroša-Šikić, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik

Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb

telefon: 01/2785-018

e-adresa: mirela.barbarosa-sikic@azoo.hr