Stručni skupovi / 9. travnja 2014.

Kreativnost u radu s učenicima s teškoćama – svijet bajki

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski stručni skup, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen stručnjacima  edukacijsko rehabilitacijskog profila Istarske, Primorsko- goranske i Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Rijeka, Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka, Senjskih uskoka 2

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 1. kolovoza 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Jasna Held, pripovjedačica bajki i Luči Lončar, viša savjetnica

Ciljevi:

  • upoznati sudionike s važnosti kreativnog izraza
  • ovladati načelima poticanja kreativnog izraza kod učenika s teškoćama
  • prepoznati vrijednost bajke i njenog utjecaja na ishode rehabilitacijskih programa

Metode i oblici rada: plenarna predavanja, radionice, rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje (AZOO)

Voditelj:

Viša savjetnica za za stručne suradnike defektologe
Luči Lončar, dipl. defektolog
telefon: 021-340-983
E-adresa: luci.loncar@azoo.hr