Stručni skupovi / 4. studenoga 2012.

Kreativno ponašanje i stvaralačko komuniciranje u nastavi Likovne kulture

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća i učiteljima likovne kulture Grada Zagreba, voditeljima županijskih stručnih vijeća: Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Mjesto održavanja: Osnovna škola Ivana Merza, Račkog 4, 10000 Zagreb

Broj polaznika: 80

Rok prijave: Obvezna on-line prijava na www.ettaedu.eu od 25. veljače do 22. ožujka 2013.

Predavači: Blaga Petreski, prof., Split, Emil Robert Tanay, ak. slik., redoviti profesor ALU, Zagreb, doc. dr. sc. Anton Vukelić, FF, Zagreb, dr. sc. Ana Butković, FF, Zagreb, Ivana Čupo, prof., Split i Lahorka Rožić, ak. slik., Zagreb

Ciljevi:  Učitelji će:

  • kroz odgojno-obrazovne aktivnosti i radionice razvijati sustav vrednovanja obrazovnih procesa i ishoda u nastavi likovne kulture
  • poticati interaktivne metodičke postupke u nastavi likovne kulture se upoznati s osnovnim odredbama pojma diskriminacije, Zakonom o suzbijanju diskriminacije i primjenom antidiskriminacijskog zakonodavstva
  • steći kompetencije kako prepoznati, suzbiti i preventivno djelovati protiv nasilja

Oblici rada: Interaktivna predavanja i likovne radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditelj

Blaga Petreski, viši savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Tolstojeva 32, Split, 021/340-986