Stručni skupovi / 4. studenoga 2012.

Kreativno ponašanje i stvaralačko komuniciranje u nastavi Likovne kulture

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća i učiteljima likovne kulture Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinska,Šibensko-kninske i Zadarske županije.

Mjesto održavanja: Osnovna škola Ravne njive, Sarajevska 30, 21000 Split

Broj polaznika: 80

Rok prijave: Obvezna on-line prijava na www.ettaedu.eu od 1. prosinca 2012. do 7.siječnja 2013.

Predavači: Blaga Petreski, prof., Split, Dr. sc. Mirjana Nazor, redoviti profesor PMF, Split, Emil Robert Tanay, ak. slik., redoviti profesor ALU, Zagreb, Katja Perić, prof., Split, ,Ivana Čupo, prof., Split,Zaima Pažin, prof., Split i Tanja Laušić, prof., Split

Ciljevi:  Učitelji će:

  • kroz odgojno-obrazovne aktivnosti i radionice razvijati sustav vrednovanja obrazovnih procesa i ishoda u nastavi likovne kulture
  • poticati interaktivne metodičke postupke u nastavi likovne kulture se upoznati s osnovnim odredbama pojma diskriminacije, Zakonom o suzbijanju diskriminacije i primjenom antidiskriminacijskog zakonodavstva
  • steći kompetencije kako prepoznati, suzbiti i preventivno djelovati protiv nasilja

Oblici rada: Interaktivna predavanja i likovne radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditelj

Blaga Petreski, viši savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Tolstojeva 32, Split, 021/340-986