Stručni skupovi / 24. travnja 2015.

Kreativno pisanje na talijanskom jeziku kao stranom jeziku

Razina i vrsta stručnog skupa: trotjedni on line

Namjena: skup je namijenjen voditeljima MŽSV-a, učiteljima i nastavnicima talijanskoga jezika

Mjesto održavanja: on line

Broj polaznika: 30

Rok prijave: interna prijava

Predavači: Alberta Novello

Ciljevi: sudionici će upoznati različite stilova pisanog izražavanja, vrsta tekstova i odabir tehnike za konstrukciju teksta, usavršiti metode pisanja, upoznati detaljnije jezične i kulturološke aspekte talijanskoga jezika, razvoj vokabulara i vrednovanja.

Metode i oblici rada: interaktivna komunikacija i pisani zadaci on line

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Stručni skup u ukupnom trajanju od 50 sati tijekom tri tjedna.

Voditelj:

Marija Puškarić