Stručni skupovi / 11. rujna 2013.

Kreativno obrazovanje – obrazovanje za budućnost

Razina i vrsta stručnog skupa: Županijski, Grad Zagreb, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima osnovnih i srednjih škola.

Mjesto održavanja: Zagreb, Institut za međunarodne odnose, Lj. F. Vukotinovica 2, 4877487 i 4877460 (centrala).

Broj polaznika: 25

Rok prijave: mjesec dana prije održavanja stručnog skupa Obvezna online prijava na adresi: www.ettaedu.eu i (www.imo.hr) 

Predavači: Irena Sertić (Udruga Interacta) i Mirna Karzen (Laboratorij za društvene inovacije) 

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika: Sudionici će:

  • upoznati se sa pristupima, načinima i tehnikama razvijanja kreativnosti i kreativnog razmišljanja i ovladati novim spoznajama iz područja kreativnosti
  • razvijati kompetencije za kreativno poučavanje i poučavanje koje potiče kreativnost učenika te kompetencije koje su potrebne za novu ulogu učiteljha kao voditelja kroz proces učenja
  • steći znanja o pretpostavkama i pristupima na kojima počiva obrazovanje za kreativnu ekonomiju
  • znati prepoznati područja rada u kojima su potrebne kreativne sposobnosti
  • razumjeti na koji način ICT tehnologija utječe na promjene u obrazovanju te na promjene u metodama i tehnikama učenja i poučavanja
  • učiti o kreativnosti i kreativnom poučavanju na primjerima dobre prakse;
  • i primjenjivanje novostečenih znanja i prilagodba u školskim uvjetima

Metode rada: Interaktivna predavanja i radionica, razgovor, refleksije, praktičan rad, rješavanje problema, primjeri dobre prakse, razmjena iskustava i rasprava, frontalni rad, rad u malim skupinama,

Vrednovanje:Standardizirani upitnik AZOO-a.

Napomena: Stručni skup organizira Institut za međunarodne odnose uz potporu Agencije za odgoj i obrazovanje.; detaljnije informacije na www.imo.hr mjesec dana prije održavanja te se osim prijave putem ettaedu prijaviti i putem www.imo.hr.

Voditeljica: Irena Sertić, (Interacta)