Stručni skupovi / 17. rujna 2013.

‘Koraci prema kvalitetnoj praksi’

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, šestodnevni

Namjena: Program je namijenjen odgajateljima/cama i stručnim suradnicima/cama

Mjesto održavanja: DV Radost, Split

Broj polaznika: 32

Rok prijave: obvezna prijava do 30. rujna 2013. na www.ettaedu.eu

Predavačice: Mirjana Bakotić, prof., Helena Burić, prof., Esmina Skopljak, Aleksandra Fabrio, prof., Vesna Katić, prof.

Ciljevi:

Sudionici će:

  • Upoznati strukturu i sadržaj dokumenta ‘Kompetentni odgajatelji 21. stoljeća’
  • Samoprocjeniti vlastiti rad  na temelji dokumenta ‘Kompetentni odgajatelji 21. stoljeća’
  • Upoznati poželjne oblike interakcija s djecom predškolske dobi
  • Upoznati strategije formativnog praćenja napretka djece
  • Upoznati različite strategije koje potiču na individualan pristup djeci uvažavajući njihovu dob, razvojne karakteristike, kulturu i osobnost svakog djeteta ponaosob
  • Upoznati strategije za razvoj partnerstva s obitelji i zajednicom

Metode i oblici rada: Frontalni rad, radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa i obrazac za samovrednovanje

Napomena: Drugi i treći dio skupa održat će se 16. i 17. studenog, 7. i 8. prosinca 2013

Voditeljica:

Sanja Brajković, prof.
programska direktorica POU Korak po korak