Stručni skupovi / 9. travnja 2014.

Konstruktivno povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjenjivanja

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski/biskupijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen vjeroučiteljima u osnovnim i srednjim školama Gospićko-senjske biskupije

Mjesto održavanja: Srednja škola Otočac, Ćirila i Metoda 2, Otočac

Broj polaznika: 70

Rok prijave: obvezna prijava do 16. svibnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Vesna Kovač, Tomislav Tomasić, prof.

Ciljevi: Vjeroučitelji će:

  • naučiti i razumjeti kako konstruktivno povezivati ishode učenja, nastavne metode i procjenjivanje,
  • pravilno definirati ishode učenja,
  • koristiti načine i oblike rada u nastavi koji proizlaze i idu prema ostvarenju postavljenih ishoda učenja,
  • usvojiti stav za potrebom trajne prilagodbe nastavnih metoda i sadržaja interesima i mogućnostima učenika.

Metode i oblici rada: predavanja, pedagoške radionice, tematska rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelji:

Tomislav Tomasić, prof., viši savjetnik za vjeronauk
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
telefon: 051/ 352 070
E-adresa: tomislav.tomasic@azoo.hr

vlč. Nikola Turkalj, predstojnik Katehetskog ureda Gospićko-senjske biskupije
telefon: 053/ 746 407
E-adresa: katehetski.ured.gospic@email.t-com.hr