Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Konferenz: Lernen und Lehren mit digitalen Medien. Konferencija: Učiti i podučavati s pomoću digitalnih medija

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, poludnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima njemačkoga jezika

Mjesto održavanja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, Zagreb

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 20. 11. 2019. na stranicama ettaedu i obavezno dodatno do 20. 11. 2019. na Milka.Jurkovic@goethe.de

Predavači: dr. Thomas Strasser, dr. Marion Grein, dr. prof. emeritus Milan Matijević, dr. sc. Marko Košiček (pomoćnik ministrice), dr. sc. Josip Burušić (Institut Ivo Pilar)

Ciljevi:

Tematizirat će se sljedeći važni aspekti digitalno potpomognutog učenja i poučavanja: učenje pomoću digitalnih medija s neurobiološkog stajališta i stajališta didaktike stranih jezika, edukacijski i nastavni modeli za poučavanje i učenje s pomoću digitalnih medija, okvirne smjernice i preporuke za kurikulum orijentiran na kompetencije na osnovi obrazovnih standarda i ishodišnih kurikuluma.

Metode i oblici rada: plenarna izlaganja, interaktivna izlaganja, razmjena/rasprava (okrugli stol)

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: radni jezik je njemački jezik; obvezna prijava dodatno i na

milka.jurkovic@goethe.de

Voditelj:

Viši savjetnik za njemački jezik

Marko Javorina, prof.

Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb

Telefon 01 2785 102

e-pošta: marko.javorina@azoo.hr