Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Konferencija Mliječni zub – kompetencije djeteta novog doba

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, dvodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima, ravnateljima i stručnim suradnicima dječjih vrtića (pedagozi, psiholozi, edukacijski rehabilitatori i ostali)

Mjesto održavanja: Zagreb

Broj polaznika: 200

Rok prijave: obvezna prijava do 14. veljače 2019.  na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr.sc. Laila Gustavsson (Sveučilište Kristianstad, Švedska) Verity Campbell Bar (Univerity of Plymouth, Velika Britanija), Godi Keller (pedagog, Rudolf Steiner University College u Oslu, Norveška), prof. dr. sc.  Vladimiru Velički; dr.sc. Lidija Vujičić (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci), Adrijana Višnjić Jevtić (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) domaći i međunarodni stručnjaci, djelatnici odgojno-obrazovnog sustava i praktičari.

Ciljevi: sudionicima će se omogućiti – praktičnu primjenu znanja i vještina u poznavanju i razumijevanju osam temeljnih kompetencija djeteta (komunikacija na materinskom jeziku, komunikacija na stranim jezicima, matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalna kompetencija, učiti kako učiti, socijalna i građanska kompetencija, inicijativnost i poduzetnost, kulturna svijest i izražavanje)

  • razumijevanje i primjena znanja o važnosti poticanja i djelovanja na  cjeloviti rast i razvoj djeteta te razvoja svih područja djetetove osobnosti: tjelesnoga, emocionalnoga, socijalnoga, intelektualnoga, moralnoga i duhovnoga, primjereno djetetovim razvojnim mogućnostima
  • razvoj i unaprjeđenje pedagoških kompetencija odgojitelja i ostalih stručnjaka u vrtićkim i ostalim odgojnim institucijama
  • primjenu znanja, vještina i iskustva u stvaranju partnerskih odnosa odgojitelja (odgojnih institucija) i roditelja

Metode i oblici rada: plenarna izlaganja, studije slučaja iz prakse, interaktivne diskusije, radionice i okrugli stol. 

Vrednovanje: obrazac Agencije za odgoj i obrazovanje

Napomena: sudjelovanje na skupu uključuje i  prijavu kod organizatora i plaćanje kotizacije na web stranici www.mlijecnizub.hr ili na telefon 095 826 0900.

Voditelj: mr. sc. Inga Seme Stojnović, viša savjetnica za ravnatelje predškolskih ustanova

Agencija za odgoj i obrazovanje

Telefon: 27 85 126

E-mail: inga.seme-stojnovic@azoo.hr

Daniela Kos, voditeljica projekta