Stručni skupovi / 1. rujna 2014.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita učitelja razredne nastave

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima razredne nastave – pripravnicima iz Istarske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Vladimira Gortana, Ulica 9. rujna 2, Žminj

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava od 15. rujna do 28. listopada 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Ivana Jurjević Jovanović, viša savjetnica, Igor Rukljač, mag. prim. educ., Branka Smolković Cerovski, mag. prim. educ.

Ciljevi:

  • upoznati se s ciljem stažiranja i provedbom pripravničkog programa
  • unaprijediti razinu osobnih i profesionalnih kompetencija na poslovima razrednika
  • steći kompetencije za pravilno vođenje pedagoške dokumentacije i evidencije
  • unaprijediti kompetencije vrednovanja učeničkih postignuća
  • razumjeti temeljne sastavnice Nastavnog plana i programa za osnovnu školu

Oblici rada: predavanja, radionice, samostalni rad polaznika

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj:

Ivana Jurjević Jovanović, viša savjetnica za razrednu nastavu
Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka
Telefon: 051/352 073