Stručni skupovi / 12. siječnja 2016.

Komunikacijske vještine i razvijanje kompetencija Učiti kako učiti u nastavi kemije

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika kemije Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske županije te Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

Mjesto održavanja: PMF, Kemijski odsjek, Horvatovac 102a, Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 12. siječnja 2016. godine na http://ettaedu.azoo.hr  

Predavači: doc. dr. sc. Nenad Judaš, mr. Olgica Martinis

Ciljevi skupa:

  • Sudionici/voditelji će steći komunikacijske vještine (slušanje, neverbalna komunikacija, upravljanje stresom, kontrola nad emocijama) za rad s učiteljima i nastavnicima na županijskim stručnim vijećima
  • Sudionici/voditelji će razvijati vještine učenja i poučavanja s naglaskom na praktičnu primjenu edukacijskih materijala u rješavanju konkretnog problema interdisciplinarnog sadržaja tijekom izvođenja predavanja/radionica na županijskoj razini za učitelje i nastavnike kemije
  • Sudionici/voditelji će nakon provedene edukacije provesti županijsko stručno vijeće primjenjujući sadržaje predavanja/radionica i zajedničkih zaključaka vezano za komunikacijske vještine i kompetencije Učiti kako učiti u nastavi kemije

Metode i oblici rada:

  • metode rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse
  • oblici rada: individualni, grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: standardizirani Upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje za vrednovanje primjenjivosti tema i stručnog skupa

Napomena:

  • sadržajna: voditelji prijavljeni na skup trebaju donijeti sa sobom materijale koje će do skupa trebati pročitati i proučiti.
  • organizacijska: Agencija za odgoj i obrazovanje ne snosi troškove prijevoza, dnevnica i smještaja sudionika skupa.

Voditeljica skupa:

mr. Olgica Martinis, viša savjetnica za kemiju
telefon: 01 2785 062,