Stručni skupovi / 14. prosinca 2016.

Komunikacija kao preduvjet za dobre suradničke odnose

Razina i vrsta stručnog skupa: državni; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen ravnateljima osnovnih škola u 1. godini 1. mandata

Mjesto održavanja: Zagreb, dvorana MZIO-a, Donje Svetice 38

Broj polaznika: 90

Rok prijave: obvezna prijava do 13. veljače 2017. http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Mario Rogač, prof., Vlade Matas, prof. i ravnatelji OŠ

Ciljevi: sudionici će upoznati odgojno-obrazovni sustav u RH-a, znati koja su tijela upravljanja te odgovornosti i zadaće tih tijela, steći osnovna znanja o dobroj komunikaciji u školi te znati unaprijediti suradničke odnose i timski rad u školi

Metode i oblici rada: predavanja, rasprave i diskusije

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: /

Voditelj:

viši savjetnik za ravnatelje osnovnih škola Vlade Matas, prof.
telefon: 021/340 980