Stručni skupovi / 6. studenoga 2013.

Komunikacija i medijacija u razrednoj nastavi

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima razredne nastave Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije 

Mjesto održavanja: OŠ „ Mato Lovrak“, Nova Gradiška, Maksimilijana Benkovića 39

Broj polaznika: 80

Rok prijave: Obvezna prijava do 5.siječnja. 2014. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: mr.sc. Dragan Knežević, Ivana Stanić, dipl.uč.,  Zorica Banjanin, prof., Julije

Pajčić, prof.

Ciljevi: sudionici će osnažiti kompetencije za uspješnu verbalnu i neverbalnu komunikaciju,steći će uvid u medijaciju i komunikaciju u razrednoj nastavi te prepoznati i primjeniti uspješnu komunikaciju u odnosima sa sugovornicima

Oblici rada: predavanje, radionica

Vrednovanje: Evaluacijski listić

Napomena: /

Voditelj:

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Ivana Stanić, dipl. učiteljica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284 909