Stručni skupovi / 20. veljače 2014.

Komunikacija i medijacija u razrednoj nastavi

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima razredne nastave Vukovarsko-srijemske i                                                         

Brodsko-posavske županije.  

Mjesto održavanja:   Dragutina Tadijanovića,  Vukovar, 204. Vukovarske brigade 24

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 11. travnja 2014. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: mr.sc. Dragan Knežević, Ivana Stanić, dipl.uč.,  Zorica Banjanin, prof. i  Julije Pajčić, prof.

Ciljevi: sudionici će osnažiti kompetencije za uspješnu verbalnu i neverbalnu komunikaciju, steći će uvid u medijaciju i komunikaciju u razrednoj nastavi te prepoznati i primjeniti uspješnu komunikaciju u odnosima sa sugovornicima 

Oblici rada: predavanje, radionica 

Vrednovanje: Evaluacijski listić 

Napomena: Skup je ponovljen te molim sve koji su prisustvovali istom da se ne prijavljuju. 

Voditelj:

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Ivana Stanić, dipl. učiteljica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284 909