Stručni skupovi / 3. prosinca 2014.

Kompetencijski pristup u nastavi hrvatskoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima hrvatskoga jezika

Mjesto održavanja: Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića,Dr. Franje Tuđmana b. b., 23 000 Zadar

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 30. ožujka 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Sanja Fulgosi, mr. sc. Jasna Pandžić, Drinka Dujmović, prof.,Damir Sikirić, prof.

Ciljevi: 

  • poticati, razvijati i osnaživati opće, ključne, stručne i jezične kompetencije
  • razumjeti kako ishodi učenja povezuju proces poučavanja i proces ispitivanja
  • upoznati osnovne ishode učenja vezane uz čitanje i pisanje različitih vrsta tekstova
  • upoznati načine integracije istoga nastavnog sadržaja u različitim jedinicama ishoda (čitanje i pisanje)
  • primjenjivati strategije recipročnoga poučavanja i tehniku usredotočenoga čitanja u analizi različitih tekstova

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, rasprave; individualni, grupni, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za hrvatski jezik
mr. sc. Jasna Pandžić
telefon: 023/ 254 192