Stručni skupovi / 21. travnja 2015.

Kompetencijski pristup u nastavi Hrvatskoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima hrvatskoga jezika

Mjesto održavanja: Osnovna škola Fausta Vrančića, I. G. Kovačića 2, 22 000 Šibenik

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 2. rujna 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Kornelija Kuvač-Levačić, mr. sc. Jasna Pandžić, Jasmina Sandalić, prof., Silvana Rados, prof.

Ciljevi: 

  • osvijestiti, razviti i osnažiti opće, ključne, stručne i jezične kompetencije
  • poticati interdisciplinarni pristup u razvoju čitateljskih vještina
  • razvijati metode i tehnike vezano uz suradničko učenje i kritičko mišljenje
  • primjenjivati strategije recipročnoga poučavanja i tehniku usredotočenoga čitanja u analizi tekstova
  • usvojiti i primijeniti temeljne strategije samostalnoga i suradničkoga učenja u međudjelatnoj nastavnoj situaciji i izvan nje

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, rasprave; individualni, grupni, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za hrvatski jezik
mr. sc. Jasna Pandžić
telefon: 023/254 192