Stručni skupovi / 21. travnja 2015.

Kompetencijski pristup nastavi Hrvatskoga jezika – OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

Razina i vrsta stručnog skupa: državni; višednevni stručni skup

Namjena: program je namijenjen učiteljima i nastavnicima Hrvatskoga jezika

Mjesto održavanja: Seget Donji, Hotel Medena

Broj polaznika: 300

Rok prijave: obvezna prijava do 20. lipnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: prof. dr. sc. Lada Badurina, prof. dr. sc. Marina Biti, prof. dr. sc. Ivo Pranjković, Anela Nikčević-Milković, prof., Linda Grubišić Belina, prof., dr. sc. Srećko Listeš, Tanja Marčan, prof., prof. dr. sc. Dean Duda, dr. sc. Kristian Novak, prof. dr. sc. Marijan Bobinac, Dubravka Uroda, prof.

Ciljevi: učitelji i nastavnici će slušati predavanja, raditi u pedagoškim radionicama i sudjelovati u raspravi o kurikulu Hrvatskoga jezika u osnovnim i srednjim školama.

Oblici rada: predavanja, pedagoška radionica, rasprava

Vrjednovanje: Obrazac za vrjednovanje i samovrjednovanje tema i nositelja programa (AZOO)

Napomena:

Voditelji:

Viša savjetnica za Hrvatski jezik
Linda Grubišić-Belina, prof.
Telefon: 051/317 694

Viši savjetnik za Hrvatski jezik
dr. sc. Srećko Listeš
telefon: 021/340 995
e-pošta: srecko.listes@azoo.hr