Stručni skupovi / 15. prosinca 2015.

Kompetencije učitelja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća učitelja razredne nastave s područja Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije i voditeljima županijskih stručnih vijeća učitelja mađarske i srpske nacionalne manjine

Mjesto održavanja: OŠ Vladimira Nazora  Feričanci, Trg M. Gupca 9

Broj polaznika: 40

Rok prijave: Obvezna on-line prijava na adresu http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: doc. dr. sc. Lidija Bakota i doc. dr. sc. Silvija Ručević

Ciljevi: učitelji će

 • Definirati osnovne pojmove povezane s procesom učenja i poučavanja kompetencije «učiti kako učiti»
 • Usporediti ulogu pojedinih čimbenika i aktera uključenih  u proces učenja i poučavanja kompetencije «učiti kako učiti»
 • Predložiti strategije poučavanja kompetencije «učiti kako učiti»
 • Kritički se osvrnuti na vlastiti rad i poučavanje kompetencije «učiti kako učiti»
 • Prepoznati osobine uspješne interpersonalne komunikacije (komunikacije
  licem u lice) u pedagoškoj i službenoj komunikaciji
 • Uočiti elemente neverbalne komunikacije i njezin odnos prema verbalnim
  (govornim) znakovima
 • Osvijestiti stereotipe i predrasude u komunikaciji

Metode i oblici rada: predavanje i radionice

Vrednovanje: Upitnik o stručnom skupu i upitnik za samovrednovanje sudionika

Voditelj:

Viša savjetnica za razrednu nastavu:
Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.
Telefon: 031 284 916