Stručni skupovi / 29. kolovoza 2014.

Kvalitetna suradnička komunikacija – osnova za postizanje ciljeva građanskog odgoja i obrazovanja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima pripravnicima i njihovim mentorima na području Grada Zagreba – zapad, Sisačko-moslavačke i Krapinsko-zagorske županije

Mjesto održavanja: Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje svetice 38, Zagreb

Broj polaznika: Predavanja: 90 sudionika. Vježbe: 10 – 15 sudionika.

Rok prijave: 20. listopada 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: prof., dr. sc. Danijel Labaš, Zlata Gunc, prof., stručni suradnik savjetnik, Dina Rendulić, prof., stručni suradnik savjetnik, odgojitelji DV-a Malačak i DV-a I. B. Mažuranić, mr. sc. A. Silić

Ciljevi: usvojiti osnove za planiranje i stvaranje kurikuluma  iz građanskog odgoja s aspekta kvalitetne komunikacije i suradnje svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa u ustanovama ranog i predškolskog odgoja; bolje razumjeti procese razvijanja kvalitetne komunikacije i suradnje; steći znanja i sposobnosti potrebnih za praćenje, promišljanje i vrednovanje postignuća.

Metode i oblici rada: predavanja, vježbe, skupni rad, samostalni rad polaznika.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije).

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj
mr. sc. Andreja Silić
telefon: 01/ 2785 054