Stručni skupovi / 29. kolovoza 2014.

Kolegijalno opažanje i unapređivanje odgojno-obrazovnog procesa

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba – istok

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Siget, Siget 12, Zagreb

Broj polaznika: Predavanja: 50 sudionika. Vježbe: 10 – 15 sudionika. Skupni rad: 3 – 5 skupina.

Rok prijave: 17. rujna 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Sonja Srebačić, prof., odgojitelji DV-a Siget, mr. sc. Sanja McMurtry, mr. sc. A. Silić 

Ciljevi: steći uvid u ostvarivanje profesionalnog razvoja na razini pojedine ustanove; bolje razumjeti procese učenja djece i odraslih u vrtiću; steći znanja i sposobnosti potrebnih za izgrađivanje konteksta potrebnog za suradničko učenje i istraživanje odgojne prakse; steći znanja i sposobnosti potrebnih za poticanje i vođenje rasprava o odgojnoj praksi i profesionalne komunikacije.

Metode i oblici rada: predavanja, vježbe, skupni rad, samostalni rad polaznika.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije).

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj
mr. sc. Andreja Silić
telefon: 01/ 2785 054