Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Škola za život – Mirotvorna škola

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski stručni skup, jednodnevni

Namjena: učitelji C modela, nastavnici nacionalne skupine predmeta A modela

Mjesto održavanja: Srpska pravoslavna gimnazija, Sveti Duh 22, Zagreb

Broj polaznika: 35

Rok prijave: obvezna prijava do  20. travnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: prof. dr. sc. Dušan Marinković, Adela Novković, prof., Kata Knežević, prof., Senka Crevar, prof., Valentina Vukadinović, prof.

Ciljevi: učitelji će kvalitetnije i kreativnije usvajati kurikularne novine, lakše planirati i realizirati nastavne sadržaje

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse; individualni, grupni, frontalni

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: ponijeti stik za snimanje pojedinih prezentacija

Voditelj:

Viši savjetnik za nacionalne manjine (srpsku)

dr. sc. Borislav Đekić

tel: 031/ 284 912

E-adresa: borislav.dekic@azoo.hr