Stručni skupovi / 10. srpnja 2018.

Škola za život – Kurikulum Tehničke kulture

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, 46 OŠ uključenih u eksperimentalni program.

Namjena: skup je namijenjen učiteljima Tehničke kulture koji će raditi po eksperimentalnom programu tehničku kulturu u petim razredima osnovnih škola početkom iduće školske godine.

Mjesto održavanja: Kraljevica, Centar tehničke kulture.

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do  27. kolovoza 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Članica mentorske skupine Svjetlana Urbanek (odgovorna za sadržaj), članovi stručnih radnih skupina, sveučilišni profesori i viši savjetnici.

Ciljevi: sudionici će jačati osobne sposobnosti i kompetencije za primjenu novog kurikuluma Tehničke kulture te razumjeti važnost razvoja generičkih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Teme: predstavljanje Škole za život – uvodna prezentacija

upute za kreiranje projektnog zadatka

 1. suvremene metode učenja i poučavanja ( projektna, problemska i istraživačka nastava) s naglaskom na projektni zadatak
 2. Etape projektne zadatka
  1. Pronalaženje teme; » Aktualna ili dogovorena tema
  2. Formuliranje cilja; » Što?, Kako?, S čim?
  3. Planiranje: okvirno i detaljno; » Dogovor, plan, pravila, projektna mapa
  4. Provedba projekta; » Pripremanje materijala i izvora, realizacija
  5. Predstavljanje projekta;
  6. Refleksija o projektu;
 3. vrednovanja za
 • učenje,
 • kao učenje
 • naučenog
 1. međupredmetne teme koje se mogu implemantirati u projektni zadatak
 • poduzetništvo
 • učiti kako učiti
 • održivi razvoj
 • uporaba IKT-a
 • građanski odgoj
 • zdravlje
 • osobni i socijalni razvoj

 

Radionice (rad u grupama do 5 polaznika)

–          izrada projektnog zadatka

 1. osmisliti projektni zadatak u koji obuhvaća:
 • najmanje tri ishoda učenja
 • zanimanja vezana uz projektni zadatak
 • elementi i kriteriji vrednovanja zadatka

–          predstavljanje projektnog zadatka

–          vrednovanje projektnog zadatka

 1. razmjenom zadataka između grupa izraditi i vrednovati projektni zadatak

Metode i oblici rada: predavanja, radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: sudionici trebaju pročitati novi kurikulum Tehničke kulture

Voditelj:

Viši savjetnik za tehničku kulturu i informatiku
Žarko Bošnjak, prof.
telefon: 012785060