Stručni skupovi / 8. ožujka 2017.

Škola po mjeri učenika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen je ravnateljima, stručnim suradnicima i učiteljima uključenim u osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u zdravstvenim ustanovama – “škola u bolnici”.

Mjesto održavanja: Zagreb

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 3. travnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: dr. Zoran Bahtijarević, Prim. dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr. med.: „Sjajne zvijezde među nama – pristup djeci s težim zdravstvenim problemima“, Mara Capar (Djeca s teškoćama), Biljana Petljak Zekić: Poticanje likovnog stvaralaštva, Boris Jokić: Komunikacija, OŠ Izidora Kršnjavoga – prezentacija e-škole/ ili CARNet, Mira Čuvidić, OŠ Rajić: Primjena digitalnih nastavnih materijala, Rozana Cerin, OŠ Monte Zaro Pula – Suradnja matične škole i škole u bolnici – primjer prakse, OŠ Izidora Kršnjavoga – stručna služba

Ciljevi:

Cilj je skupa prilagoditi zahtjeve suvremene nastave mogućnostima učenika i učitelja škole u  bolnici te prikazati praktične primjere digitalne komunikacije škole u bolnici s matičnim školama kao i uporaba digitalnih nastavnih materijala u odgojno-obrazovnom radu te naglasiti važnost komunikacijehospitaliziranim učenicima.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: sve specifičnosti vezane za skup

Voditelj:

Mara Capar, prof.
telefon: 01/2785 120
e-pošta: mara.capar@azoo.hr