Stručni skupovi / 20. travnja 2018.

Škola kao učeća zajednica = škola za život

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: stručni suradnici pedagozi srednjih škola Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske županije, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije

Mjesto održavanja: Graditeljsko-geodetska škola Osijek, Drinska 16a

Broj polaznika: 70

Rok prijave: obvezna prijava do 30. svibnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Senka Gazibara, Ornela Malogorski, Blaženka Pul, Dario Osterajher, Ivana Biljan

Ciljevi:

 • objasniti  pojam aktivnoga učenja i razlikovati ga od aktivnosti u nastavi
 • primijeniti odrednice aktivnoga učenja u radu s učenicima
 • opisati i razvijati didaktičko-metodičku paradigmu suvremene nastave i kompetencije nastavnika potrebne za primjenu aktivnoga učenja
 • definirati generičke kompetencije iz ONK-a
 • odrediti utemeljenost generičkih kompetencija u ishodima učenja nekih predmetnih kurikuluma (primjeri) i metodički kreirati nastavni sat prema načelima učenja i poučavanja iz ONK-a (osnovna struktura)
  • analizirati značajke rada pedagoga i istaknuti važnost uloge pedagoga u razvoju škole
 • razmotriti svrhu praćenja i vrednovanja u ostvarivanju konstrukta kulture kvalitete
 • poticati i raditi s nastavnicima na osmišljavanju suvremenog didaktičkog-metodičkog ostvarivanja odgojno-obrazovnog procesa

prepoznati izazove i teškoće u vlastitom radu

 • unaprijediti kompetencije stručnih suradnika u provedbi projekata
 • primjenjivati refleksivne i kritičke metode u formiranju vlastitih pretpostavki o ulozi pedagoga te samovrednovati ulogu pedagoga u upravljanju i vođenju razvojne aktivnosti u školi.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rad u iskustvenim skupinama

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Ivana Biljan, prof.,
viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
predstojnica podružnice Osijek
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284-901