Stručni skupovi / 20. travnja 2018.

Škola kao učeća zajednica = škola za život

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: stručni suradnici pedagozi osnovnih škola Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Antun Gustav Matoš“, Ohridska 21, Vinkovci

Broj polaznika: 90

Rok prijave: obvezna prijava do 20. svibnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Petar Bezinović, dr. sc. Senka Gazibara, Ivana Biljan

Ciljevi:

  • razmotriti svrhu ustroja sustava osiguravanja kvalitete odgojno-obrazovnih ustanova u RH i raščlaniti konstrukt kulture kvalitete i procijeniti njegovu zastupljenost u svojim školama
  • raspraviti uloge i potencijal različitih postupaka vanjskog vrednovanja za unapređivanje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja
  • identificirati i kritički vrednovati odrednice i pokazatelje kvalitete škola u našem obrazovnom sustavu
  • usporediti komplementarne postupke samovrednovanja i vanjskog vrednovanja škola i procijeniti njihov utjecaj na unapređivanje kvalitete rada i podizanje razine odgovornosti u školama
  • upoznati se s pilot-projektom vanjskog vrednovanja osnovnih škola i gimnazija (NCVVO, 2018.)
  • objasniti  pojam aktivnoga učenja i razlikovati ga od aktivnosti u nastavi
  • primijeniti taksonomiju suštinskoga učenja u radu s učenicima
  • odrediti nastavne strategije i metode na kontinuumima aktivnoga učenja
  • kreirati poticajno okruženje za aktivno učenje učenika
  • primjenjivati refleksivne i kritičke metode u formiranju vlastitih pretpostavki o ulozi pedagoga te samovrednovati ulogu pedagoga u upravljanju i vođenju razvojne aktivnosti u školi.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rad u iskustvenim skupinama

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Ivana Biljan, prof.,
viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
predstojnica podružnice Osijek
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284-901