Stručni skupovi / 12. studenoga 2012.

Klasični mediji (tisak, radio) film i druge umjetnosti

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, dvodnevni

Namjena: Program je namijenjen učiteljima osnovnih škola (prvenstveno onima koji nisu slušali kolegije vezane uz  filmsku umjetnost, a predaju medijsku kulturu u osnovnoj školi).

Mjesto održavanja: Zagreb, Učiteljski fakultet u Zagrebu, Savska 77., kabinet za medijsku kulturu, soba 20 A, prizemlje.

Broj polaznika: 40

Rok prijave: Obvezna online prijava do 14. prosinca 2012. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Krešimir Mikić, medijski pedagog, Učiteljski fakultet u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti u Zagrebu, Visoka politehnička škola u Zagrebu (voditelj studija Film, televizija i novi mediji)

Ciljevi: Učitelji i nastavnici će:

  • biti osposobljeni za  razumijevanje medija i medijskog jezika
  • osvijestiti postojanje različitih vrsta medija
  • steći osnove pismenosti u medijskom području
  • upoznati uporabu i mogućnosti vrednovanja medija u nastavi
  • razlikovati film od drugih medija
  • biti informirani o osnovnim estetskim i etičkim vrijednostima u medijskim ostvarenjima.

Oblici rada: interaktivna predavanja, radionice (rad u skupinama i u paru) i samostalni rad sudionika

Vrednovanje: Standardizirani upitnik AZOO-a

 

Voditelj

Maja Zrnčić, prof., viša savjetnica za izvannastavne aktivnosti, natjecanja i smotre,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01 278 50 88,