Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Katehetska zimska škola: Vjera – znanje – iskustvo, O vrednovanju ne-mjerljivog

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, dvodnevni

Namjena: program je namijenjen vjeroučiteljicama i vjeroučiteljima koji rade u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj

Mjesto održavanja: Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29, Zagreb i OŠ Miroslava Krleže, Zagreb

Broj polaznika: 320

Rok prijave: 10. siječnja 2019. Obavezna prijava na www.ettaedu.azoo.hr  

Predavači: prof. dr. sc. Višnja Rajić, prof. dr. sc. Goran Livazović, prof. dr. sc. Ana Thea Filipović, porf. dr. sc. Ivica Pažin, vjeroučitelji članovi SRS-a za Katolički vjeronauk, vjeroučitelji mentori i savjetnici kao voditelji pedagoških radionica

Ciljevi: vjeroučitelji će:

  • analizirati značenje religijskih pojmova koji mogu postati nadahnućem razvoja vjere
  • razmišljati o iskustvu vjere u religijskopedagoškom kontekstu
  • prepoznati sličnosti i razlike u dosadašnjem pristupu vrednovanju i pristupu kojega donose aktualne promjene
  • utvrditi didaktička usmjerenja praćenja i vrednovanja u vjeronauku
  • povezivati odgojnoobrazovane ishode, aktivnosti i vrednovanje
  • navesti primjere opisnoga praćenja učeničkih postignuća
  • navesti primjere aktivnosti kojima se potiče učenike na samovrednovanje

Oblici rada: predavanja i radionice

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje i samovrednovanje nositelja programa i sudionika

Napomena: organizator stručnoga skupa je Nacionalni katehetski ured HBK, a suorganizator Agencija za odgoj i obrazovanje

Voditelj:

Izv.prof. dr. sc. Ivica Pažin

Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije

Tel: 01/5635 032

E-mail: nku@hbk.hr

Gordana Barudžija

Agencija za odgoj i obrazovanje

Tel: 01/2785 171

E-adresa: gordana.barudzija@azoo.hr