Stručni skupovi / 9. travnja 2014.

Katehetska ljetna škola za vjeroučitelje osnovnih škola – Koncilske teme u nastavi vjeronauka

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, trodnevni

Namjena: Katehetska ljetna škola za vjeroučiteljice i vjeroučitelje u osnovnim školama, sve županije

Mjesto održavanja: Nadbiskupsko sjemenište, Zrinsko-frankopanska 19, Split

Broj polaznika: 350

Rok prijave: obvezna prijava do 22. kolovoza 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Sveučilišni nastavnici i vjeroučitelji – voditelji pedagoških radionica

Ciljevi: Vjeroučitelji će:

  • osvijestiti značaj II. vatikanskog koncila za život Crkve,
  • upoznati najznačajnije teme koje je promovirao II. vatikanski koncil,
  • analizirati i kritički vrednovati koliko su najznačajnije koncilske teme integrirane u nastavu katoličkoga vjeronauka,
  • zauzetije primjenjivati koncilske smjernice u nastavi vjeronauka.

Metode i oblici rada: predavanja, pedagoške radionice, primjeri dobre prakse, tematske rasprave

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelji:

prof. dr. sc. Ivica Pažin, predstojnik
Nacionalni katehetski ured HBK
telefon: 01 /4873701
E-adresa: nku@hbk.hr

mr. sc. Josip Periš, predstojnik
Katehetski ured Splitsko-makarske nadbiskupije
telefon: 021/ 407 516
E-adresa: katehetski.ured@st.htnet.hr

Viša savjetnica za vjeronauk
Sabina Marunčić, prof.
telefon: 021/ 340 997
E-adresa: sabina.maruncic@azoo.hr

Viši savjetnici u Agenciji za odgoj i obrazovanje: mr. sc. Gordana Barudžija, Ankica Mlinarić, dipl. teolog, Dalibor Adžić, prof., Tomislav Tomasić, prof.