Stručni skupovi / 5. listopada 2016.

Katehetska jesenska škola za odgojitelje u vjeri osoba s teškoćama u razvoju

Područje: Katolički vjeronauk

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, dvodnevni 

Namjena: program je namijenjen vjeroučiteljicama i vjeroučiteljima u Republici Hrvatskoj koji rade u posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja 

Mjesto održavanja: Župa sv. Petra, Dom bl. Alojzija Stepinca, Petričićev trg 4, Zagreb

Broj polaznika: 100

Rok prijave: 21. listopada 2016. Obavezna prijava na www.ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. M. Ozana Krajačić, dr. sc. Josip Bošnjaković, doc. dr. sc. Grgo Grbešić, dr. sc. Natalija Lisak

Ciljevi: Vjeroučitelji će: –  razumjeti i primijeniti duhovnu perspektivu milosrđa u zajedništvu s bližnjima, a posebno vjeroučenicima; razumjeti i primijeniti psihološku perspektivu milosrđa u zajedništvu s bližnjima, a posebno vjeroučenicima ( zajedništvo s psihološkog aspekta ); razumjeti i primijeniti teološku perspektivu milosrđa u zajedništvu s bližnjima, a posebno vjeroučenicima (kristološki aspekt milosrđa); razumjeti i primijeniti sociološku perspektivu milosrđa u obiteljskom zajedništvu djece s teškoćama u razvoju (sociološki pogledi, roditeljstvo – obitelj djece s teškoćama u razvoju); prepoznati poslanje vjeroučitelja kao donositelja milosrdnog Boga u liku Isusa Krista;  razumjeti da je milosrđe temeljna odlika navjestitelja vjere, tj. vjeroučitelja; razvijati milosrdan odnos u zajednici, a posebno u radu s učenicima s teškoćama u razvoju u nastavi vjeronauka; vrednovati suvremeno društvo i odgojno-obrazovni sustav iz perspektive kršćanskog milosrđa kako ga definira Papa Franjo u Buli proglašenja izvanrednog jubileja milosrđa; usvojiti metode i oblike rada kojima se kod učenika razvija potreba za molitvom kao osobnim radosnim susretom s Bogom u njegovoj Riječi. 

Oblici rada: predavanja i radionice

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje i samovrednovanje nositelja programa i sudionika 

Napomena: organizator stručnoga skupa je Nacionalni katehetski ured HBK, a suorganizator Agencija za odgoj i obrazovanje 

Voditelj:

Prof. dr. sc. Ivica Pažin
Zvonka Matoic, prof.
Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije
Tel: 01/5635 032
E-mail: nku@hbk.hr
 
Gordana Barudžija
Agencija za odgoj i obrazovanje
Tel: 01/2785 171