Stručni skupovi / 11. prosinca 2015.

Kako, zašto i koliko potičemo čitanje u djece i mladih?

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika Varaždinske i Međimurske županije ta nastavnicima hrvatskoga jezika Grada Zagreba

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Vukovarska 269, Zagreb

Broj polaznika: 150

Rok prijave: obvezna prijava do 18. prosinca 2015. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Tomislav Reškovac, prof., dr. sc. Marijana Češi, Maja Zrnčić, prof., Jelena Crnek, prof., Mirela Barbaroša, prof.

Ciljevi:

  • uočiti korelaciju postignuća u čitateljskoj pismenosti (PISA) i odnosa prema čitanju
  • razumjeti model nastave književnosti koji u većoj mjeri omogućava razvoj čitatelja
  • usporediti predstavljena rješenja u kurikulumu koja se odnose na način učenja i poučavanja književnosti s vlastitom nastavnom praksom
  • dobiti informacije o provedenome istraživanju o čitanju učenika
  • na primjeru dobre prakse uočiti pristupe u radu na raznovrsnim književnim tekstovima iz različitih zemalja i kultura
  • dobiti informacije o prijedlogu Nacionalne strategije za poticanje čitanja

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rasprava

Vrednovanje: online upitnik

Voditeljica:

voditeljica Odjela i viša savjetnica za hrvatski jezik
Mirela Barbaroša-Šikić, prof.
telefon: 01/2785 018