Stručni skupovi / 15. siječnja 2018.

Kako predavati genetiku na hrvatskom jeziku?

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: učitelji i nastavnici biologije u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Biološki odsjek PMF-a,  Rooseveltov trg 6, 10000 Zagreb

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 1. veljače 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: prof. dr. sc. Mirjana Pavlica, izv. prof. dr. sc. Ines Radanović, Ana Vraneša, prof.,

                        izv. prof. dr. sc. Petra Korać, prof. dr. sc. Bernardina Petrović, doc. dr. sc. Žaklin Lukša

Ciljevi: nastavnici će moći

  • pripremati i izvoditi nastavu iz područja genetike na hrvatskome jeziku koristeći usustavljeni vokabular područja
  • primijeniti terminološka rješenja u nastavi biologije i međupredmetnim temama iz domene genetike
  • kreirati nove oblike nastave temeljene na sadržajnom razumijevanju pojmova
  • primijeniti u nastavi biologije načelo aktualizacije

Metode i oblici rada: radionice i rasprave 

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa (od strane Agencije)

Napomena: organizatori skupa su: Biološki odsjek PMF-a, Hrvatsko biološko društvo,
PRIMATEH Centar za unaprjeđenje obrazovanja iz područja prirodoslovlja,
matematike i tehnike
zadužene za organizaciju su prof. dr. sc. Mirjana Pavlica te izv. prof. dr. sc.
Ines Radanović
– ostale informacije i program bit će objavljeni na mrežnim stranicama projekta
Genetikon (http;//genetikon.biol.pmf.hr) i Hrvatskoga biološkog društva

Voditeljica od strane AZOO-a:
Lydia Lugar, prof., viša savjetnica za prirodu i biologiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
tel.: 01 / 2785 020