Stručni skupovi / 23. veljače 2018.

Kako pomoći učenicima sa specifičnim teškoćama učenja? Izazovi dijagnostike, terapije i potpore

Nastavni predmet/područje: Učenici s teškoćama u razvoju

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska

Mjesto održavanja: Hotel Minerva, Varaždinske Toplice

Broj polaznika: 300 

Rok prijave: obvezna prijava do  1. ožujka 2018.  na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof.dr.sc. Mirjana Lenček, dr.sc. Blaženka Brozović, dr.sc. Maja Kelić,

Jelena Lešaja

Ciljevi: unapređivanje postojećih kompetencija sudionika, poticanje na usvajanje novih znanja i razvoj vještina, promicanje pozitivnih stavova u odnosu na učenike s teškoćama

Metode i oblici rada: plenarna predavanja, usmena izlaganja i prezentacije

Napomena:

Organizator: Varaždinska županija

Suorganizatori: Agencija za odgoj i obrazovanje, Centar za rehabilitaciju, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb 

Voditelj:
Vladimira Brezak, prof.
telefon: 01/2785 085