Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Kako poboljšati rad u kemijskoj učionici? Od materijalnih uvjeta rada do suvremenih pristupa u učenj

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima kemije – u osnovnim i srednjim školama iz Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije te Grada Zagreba.

Mjesto održavanja: bit će naknadno objavljeno

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 23. travnja 2019.   na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: doc. dr. sc. Milan Milošević, specijalist medicine rada i sporta Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta, Suradni centar za medicinu rada Svjetske zdravstvene organizacije, Rockefellerova 4, Zagreb, Hrvatska, izv. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kemijski odsjek, Zagreb, prof. dr. sc. Vladimir Mrša, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za kemiju i biokemiju,  dr. sc. Nedjeljka Ruljančić, Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan, Zagreb, mr. Olgica Martinis, Agencija za odgoj i obrazovanje

Ciljevi: sudionici skupa će tijekom stručnog usavršavanja sudjelovati u raspravi o temama predavanja, a u radionicama će se upoznati s okolišnim te ostalim čimbenicima koji djeluju na uvjete rada i rad učitelja/nastavnika u kemijskoj učionici.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, rad u paru

Vrednovanje: standardizirani Upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje za vrednovanje primjenjivosti tema i stručnog skupa.

Napomena: Agencija za odgoj i obrazovanje ne snosi troškove prijevoza, dnevnica i smještaja sudionika skupa.

Voditeljica:

mr. Olgica Martinis

viša savjetnica za kemiju
telefon: 01/2785 062
e-pošta: olgica.martinis@azoo.hr