Stručni skupovi / 5. rujna 2014.

Kako obrazovanju dodati boju? – uloga i izazovi za psihologe 22. godišnja konferencija psihologa

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, višednevni

Namjena: skup je namijenjen psiholozima dječjih vrtića, osnovnih škola, srednjih škola te svim zainteresiranim odgojno-obrazovnim djelatnicima

Mjesto i vrijeme održavanja: Rovinj, hotel Lone,

Broj polaznika: 600

a prijaviti se treba i na web konferencije http://konferencija.psihologija.hr/ (prijava sudjelovanja)

Predavači: pozvani predavači, sveučilišni nastavnici, psiholozi DV, OŠ, SŠ i drugi

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika:

Sudionici će moći usporediti suvremene pristupe učenju i poučavanju, nove pristupe u istraživanjima i radu psihologa u funkciji cjelokupnog razvoja djece i mladih i zajednice koje uče.

Pozvana predavanja

prof. dr.sc. Stephan Duke, Sveučilište u Munsteru (Njemačka): Učenje i poučavanje psihologije: izazovi na mikro i makro razini; prof.dr.sc. Fere Laevers, Sveučilište u Leuvernu (Belgija): Blagostanje i uključenost kao bitni elementi razvoja dječjeg talenta i emocionalnog zdravlja;

prof. dr.sc. Elbeth Stern, ETH, Zurich (Švicarska): Inteligentna konstrukcija znanja u poučavanju znanosti i matematike; prof. dr.sc. Vlasta Vizek Vidović, Institut za društvena istraživanja, Zagreb (RH-a): Učitelji početnici u dubokom plavetnilu: dr. David Whitebread, Sveučilište u Cambridgeu (Velika Britanija): Samoregulacija kod mlađe djece: njezino porijeklo i značaj za razvoj

Teme 

Obrazovanje kao cjeloživotni proces, Vrtić i škola kao zajednice profesionalaca koji uče, Unapređivanje kvalitete obrazovanja, Uloga emocija u obrazovnom kontekstu, Vrednovanje u obrazovanju, Kontekstualni utjecaji u procesu učenja, Intervencije u obrazovanju, Suradnja psihologa s ostalim dionicima obrazovnog sustava, Samoregulacija učenja, Kreativnost u predškolskom i školskom okruženju, Interakcija nastavnika i učenika, Nove tehnologije u obrazovanju, Djeca /učenici/ studenti s posebnim potrebama, Profesionalno savjetovanje, Odgajatelji/učitelji/nastavnici – stres na poslu, Cjeloživotno obrazovanje psihologa, Sudjelovanje psihologa u EU programima i fondovima namijenjenim razvoju ljudskih potencijala, Pristup radu ŽSV-a psihologa.

Metode rada: pozvana predavanja, simpoziji, usmena priopćenja, radionice, okrugli stolovi, poster prezentacije

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa

Napomena: više o konferenciji pogledati na http://konferencija.psihologija.hr

Za sve sudionike iz sustava odgoja i obrazovanja predviđena je fiksna kotizacija od 900,00 kn i koji su prijavljeni na www.ettaedu.eu

Voditelj:

Josip Lopižić, Hrvatsko psihološko društvo
prof.dr.sc. Vesna Vlahović Štetić, (Programski odbor), Vesna Rusijan Ljuština (Organizacijski odbor)
Teodora Dubrović, prof., viša savjetnica za psihologe, AZOO, Podružnica Rijeka